false

Om föreningen

”Föreningen ”Nyköping Tillsammans – i fighten mot cancer” startades hösten 2012 efter att Nyköping drabbats hårt av cancer. Vi var många som kände att vi vill göra något aktivt för att samla in pengar till forskningen kring sjukdomen.

I maj 2013 arrangerades därför en familjedag som avslutades med en härlig galakväll på Träffen i Nyköping. Det var naturligtvis nervöst, precis som det alltid är inför en premiär, men familjer med och utan barn vällde in när portarna öppnades till stadens gamla Folkets Park. Parken fylldes under hela eftermiddagen för att ta del i alla aktiviteter.

När kvällens gala fyllde hela Träffen så kunde man konstatera att arrangemanget gått över alla förväntningar. Efter kvällens slut kunde man räkna in nästan 200.000 kronor som samlats ihop till cancerfonden.

Under 2014 kunde man konstatera att intresset för Nyköping Tillsammans – i fighen mot cancer hade ökat enormt, och förutom familjedagen med galakväll så genomfördes även en fantastisk handbollskamp och även insamlingar och andra engagemang av olika slag från frivillga idrottsklubbar. Tillsammans med Jönåkers Golfklubb så genomfördes en golftävling, och lokala matbutiken MatXtra arrangerade en auktion på eget initiativ och inbringade en massa pengar.

Insamlingen under 2014 mer än fördubblades, och när allt var klart kunde man räkna in över en halv miljon kronor.

2015 beslutades det att ta ett uppehåll med familjedagen och cancergalan, och istället koncentrera sig på mindre evenemang som t.ex golftävlingen.

Tack vare fantastiska sponsorer och engagerade privatpersoner har alla föreningens arrangemang genomförts helt ideellt och alla intäkter har gått oavkortat till cancerforskningen.

Styrelsen

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden, med syfte att tillsammans skapa aktiviteter och arrangemang i Nyköping med en målsättning att evenemangen ger ett rikt överskott som skall överlämnas till cancerforskning som gåva. Alla styrelseledamöter arbetar helt ideellt med föreningen och varje år hålls minst ett medlemsmöte.

Maiwy Schultz

Ordförande

Ingrid Wallin Carlsson

Kassör

Månika Hellberg

Månika Hellberg

Sekreterare

Anette Hellgren

Ledamot

Ingela Ljung

Ledamot

David Jonsson

Ledamot

Anna Falk

Ledamot

Övriga förtroendevalda

Valberedning
Lena O`Connor, Nina-Carina Johansson

Revisor
Elisabeth Hellgren-Pettersson